Vpis v zemljiško knjigo je nujen, kadar nekdo želi postati lastnik neke nepremičnine. Brez vpisa posameznik ne more biti dejanski lastnik. Pravočasni vpis bo razrešil številne možne preglavice in vam prihranil marsikateri siv las.

Kaj je zemljiška knjiga?

Gre za javno knjigo, ki omogoča vpis in javno objavo podatkov, ki zajemajo pravice in pravna dejstva glede nepremičnin. Vodijo jih pristojna okrajna sodišča, vanje pa se vpisujejo, na primer, lastninske pravice, stavbne pravice, podatki o hipotekah, zemljiški dolgovi in tako naprej.

Kako vpis v zemljiško knjigo poteka?

Za vpis v zemljiško knjigo navadno poskrbi tisti, ki bo pridobil pravice nad nepremičnino, torej kupec. Seveda za vpis potrebujete tudi določene dokumente. Nujna je listina, kot je darilna ali prodajna pogodba, ki bo vsebovala pravilno dovolilo, da je vpis lahko opravljen. Včasih so potrebne tudi dodatne listine, na primer, pri vpisih pravice za posamezne dele v etažni lastnini, torej pri stanovanjih, garažah in poslovnih prostorih.

Sicer je za vpis v zemljiško knjigo potrebno plačati tudi sodno takso, ki se plača po izdanem sklepu o dovolitvi vpisa. Vsak vpis pravic bo pričel delovati in učinkovati od takrat, ko bo sodišče sprejelo predlog za vpis oziroma listino. Vsi vpisi so seveda javni.

Vpis v zemljiško knjigo

Storitve po meri

Uredite svojo nepremičnino in ji dajte pravo vrednost.

Imate vprašanje?

Izpolnite